Waar kan ik mijn retouradres aanpassen?

Het retouradres kan je aanpassen in de backoffice via het 'Account' icoon naast 'Nieuwe zending' > Shopinstellingen > De juiste webshop > Retour. 
Dit adres komt linksboven op de verzendlabels te staan welke je aanmaakt via het MyParcel systeem.

Gerelateerde vragen