Wat is de NEA-index?

De afkorting NEA is ontstaan uit een samenwerkingsverband van het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut (NVI) het Economisch Bureau voor het Wegvervoer (EWB) en het Administratief Centrum Beroepsvervoer (ACB). Door de NEA worden berekeningen uitgevoerd die gegevens opleveren over de kostenontwikkelingen van het algemeen binnenlands vrachtautovervoer in het lopende jaar en de verwachtingen voor het komende jaar. 

Hierbij wordt gekeken naar de loonkosten, brandstofkosten, filedruk en verslechtering in de bereikbaarheid. Voor 2024 is de NEA-index vastgesteld op 5,2%. In de gehele markt wordt aan de hand van de NEA-index en de verwachte stijging in kosten, de tarieven voor het nieuwe jaar bepaald.

Gerelateerde vragen